ผู้บริหารฯ-ครู รวมพลังต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหารฯ-ครู รวมพลังต่อต้านการทุจริต
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: