ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอพาน รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง โรงเรียนบ้านสิบสอง โรงเรียนบ้านจำคาวตอง โรงเรียนสันหนองควาย อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 18 มี.ค.2563 (สุกัญญา/รายงาน)

%d bloggers like this: