ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563
– วันที่ 17-19 ก.พ.2564 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ นางลัดดาวรรณ ไพเชษฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนส่วนบญโญอุปถัมภ์ จ.ลำพูน (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: