โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไอแคร์

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไอแคร์
– วันที่ 17 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. นายพิษณุกร แก้วนาค ผอ.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา นายสมศักดิ์ ศรีวรรณ รองผู้อำนวยการฯ ครูกีรภัทร กันทา ได้นำนักเรียนไปรับทุนจากมูลนิธิไอแคร์ ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง และอะไหล่จักรยาน ผ้าหม่นอนสำหรับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนของเรา จำนวน 80 ชุดเพื่อลดภาระผู้ปกครอง ในการชื้อถุงนอนให้แก่ลูกที่จะมาเรียนชั้น อนุบาล เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: