โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
– ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนเพชรดำรง ประเภท 2 (นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ในแต่ละระดับชั้น) และประเภทที่ 3 (นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของกลุ่มสาระในแต่ละระดับชั้น) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ หอประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (ธนากร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: