ศูนย์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย เชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และทางศูนย์ฯจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของศูนย์คุณธรรม โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 ผ่านทางลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE3S89nIIvoNIHPR0u7KKEaXbRQZ4T-TQo5NPVXL6p74J3ww/viewform

 

%d bloggers like this: