เชิญชวนต้อนรับ 2 ศึกษานิเทศก์ใหม่

เชิญชวนต้อนรับ 2 ศึกษานิเทศก์ใหม่
– วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.2563 นี้ เวลา 10.30 น ขอเชิญชวนบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมต้อนรับนายรัชชานนท์ วันเพ็ญ และนายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (พรทิพา-ข่าว)

%d bloggers like this: