รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 24-30 มี.ค.2564 นี้

รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 24-30 มี.ค.2564

คลิกดูกำหนดการ-ตารางสอบ

– กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควาจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 รับสมัคร ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
 
ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 23 มษายน 2564 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
%d bloggers like this: