ศูนย์ฯห้วยไคร้ สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การทำงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: