โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ขอบคุณในความเมตตาสนับสนุนบริจาค

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ขอบคุณในความเมตตาสนับสนุนบริจาค
– ในนามคณะผู้บริหาร ครูและลูกๆนักเรียน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอกราบขอบพระคุณท่าน ในความเมตตา สนับสนุนบริจาคเสื้อกุ้นหนาว และผ้าห่ม ให้กับทางโรงเรียน ในการนี้โรงเรียนได้ดำเนินการมอบให้ลูกๆ นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพับถือ จงอำนวยอวยชัยให้ท่านและครอบครัว รวมถึงบุคคลที่ท่านรัก บริวารที่ทนดูแลเกื้อกูล จงร่ำรวยความสุข ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงดี ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ร่ำรวยลาภยศสรรเสริญตลอดปีและตลอดไปครับ สาธุสาธุ (ธนากร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: