จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ต้นเดือน วันที่ 1 ก.พ.2564 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: