ปฏิญาณตน-สวนสนาม 99 ปี ยุวกาชาดไทย

ปฏิญาณตน-สวนสนาม 99 ปี ยุวกาชาดไทย
– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) วันพุธที่ 27 ม.ค.2564 ณ สนามโรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย จัดโดยสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: