สพฐ.มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน โครงงานคุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

สพฐ. มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน ที่รายงานผลการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เสกสรรค์/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: