ปิดการเรียนการสอน-จัดเวรยาม-เลื่อนรับสมัครนักเรียน-เลื่อนสอบ-เลื่อนมอบตัว

สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 18-31 มีนาคม 2563 สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินทางราชการ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ชั้น ม.4 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เลื่อนสอบ ชั้น ม.1-ม.4 วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 เลื่อนการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 6 เมษายน 2563 ชั้น ม.4 วันที่ 7 เมษายน 2563 จนกว่า สพฐ. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

%d bloggers like this: