เขต 2 รับรางวัลนักส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ระดับ ดีเยี่ยม

เขต 2 รับรางวัลนักส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ระดับ ดีเยี่ยม

– ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ได้รับรางวัล นักส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ระดับ ดีเยี่ยม ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: