ประชุมทางไกลร.ร.คุณภาพของชุมชน-ร.ร.มัธยมดี 4 มุมเมือง-ร.ร.Stand Alone คุณภาพสูง

ประชุมทางไกลร.ร.คุณภาพของชุมชน-ร.ร.มัธยมดี 4 มุมเมือง-ร.ร.Stand Alone คุณภาพสูง
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศฯ ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี 4 มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง วันศุเกร์ที่ 22 ม.ค.2564 วลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรย์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: