ประชุมสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2

ประชุมสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2
– นายอุดร สมฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 2 ทั้งหมด 5 อำเภอ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ธีรพล/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: