ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citenship)

ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citenship)

เรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยมีหนังสือด่วนที่สุด จาก สพฐ. (Digital Citenship) ทั้งนี้จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ต่อไป… https://qrgo.page.link/x9dWN

%d bloggers like this: