โรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนน้อง

โรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนน้อง


– นายสันต์ คำมะนาม ผอ.โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เข้ารักษาราชการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ เป็นวันแรก ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ในฐานะโรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนน้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ณ โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย (สันต์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: