โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ดูงานสถานศึกษาพอเพียง
– นายชัชวาล ปัญญาชัย ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูแกนนำจากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จำนวน 10 คนที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงแบบยั่งยืนตลอดไป (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: