พัฒนาศักยภาพครู จนท.สาธารณสุข เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

พัฒนาศักยภาพครู จนท.สาธารณสุข เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่
– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ในระดับขยายโอกาส และมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผอ.สถานศึกษาหลายโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทอแสง 1 โรงแรมคงการ์เด้น รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: