ประชุมคณะกรรมการฯ คิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ คิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลฯ
– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการในการคิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เบญญา/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: