ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน-โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน-โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

– วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบทางใกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึษาชั้นพื้นฐาน

%d bloggers like this: