นิเทศโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

นิเทศโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
– นางพรหมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศติดตามเยี่ยมและให้คำแนะนำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตฯ ณ โรงเรียนห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ดุสิตพร/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: