Bic Clenning Day ป้องกัน COVID 19

Bic Clenning Day ป้องกัน COVID 19
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรม Bic Clenning Day ทำความสะอาดห้องทำงาน และสำนักงานเขต พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างพื้น เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (CVID 19) พร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัดด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
%d bloggers like this: