ประชุมทางไกลซักซ้อมเตรียมรับผลกระทบโควิด-19

ประชุมทางไกลซักซ้อมเตรียมรับผลกระทบโควิด-19 https://youtu.be/wEbuxkdXZO4

– ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล Video Conference “การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก โควิด-19” มีรองผู้อำนวยสำนักงานเขตที่ดูแลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมเวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: