การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสาร 
เอกสารแนบ แบบรายงานรายละเอียดตัวชี้วัด / ข้อมูลใช้บริหาร 

4431 ประชาสัมพันธ์ย้ายครู ไปต่างเขต
%d bloggers like this: