เลือกอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เขตแม่ลาว

เลือกอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เขตแม่ลาว
– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ในเขตอำเภอแม่ลาว ได้ทยอยกันมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครเป็นอนุกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เขตอำเภอแม่ลาว ซึ่งมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายประภาส ขนาดใหญ่ หมายเลข 2 นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สพป.เชียงราย เขต 2 และหลังจากปิดหีบบัตรแล้ว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 196 คน มาใชัสิทธิ์ 154 คน ไม่มาใช้สิทธิ์ 42 คน และจะนำไปนับคะแนนที่หน่วยนับคะแนน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด คาดประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ในค่ำคืนนี้
%d bloggers like this: