ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. และดูว่าต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหน

ทุกคน ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. และดูว่าต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยไหน ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

(เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน)

%d bloggers like this: