นิเทศติดตาม CR2Q-ED Model

นิเทศติดตาม CR2Q-ED Model
– นางวรลักษณ์ จันทรเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้มานิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน (โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนคุณภาพ) ของโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (วีระศักดิ์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: