ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องเข้าใจเด็กยุคใหม่และประชุมสามัญประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องเข้าใจเด็กยุคใหม่และประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

07-12-63 nt
%d bloggers like this: