จัดตั้งงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2563

จัดตั้งงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2563


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพปเชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 18 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: