ขับเคลื่อนเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน

ขับเคลื่อนเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจน


– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

%d bloggers like this: