คัดเลือกนักเรียน-สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

คัดเลือกนักเรียน-สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด


นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมไหมทอง โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: