ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ ประจำวันอังคาร

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ ประจำวันอังคาร


– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 6/2563 โดยหารือข้อราชการเร่งด่วนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

%d bloggers like this: