ได้พนักงานขับรถยนต์คนใหม่แล้ว!

ได้พนักงานขับรถยนต์คนใหม่แล้ว!


– นายมงคล ปงรังษี(ตู่) อายุ 29 ปี กำลังศึกษาวิชาเอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2563 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ขับรถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

%d bloggers like this: