ประกวด Best Practice นักเรียนพิการดีเด่น ได้ 1 ทอง 2 เงิน

ประกวด Best Practice นักเรียนพิการดีเด่น ได้ 1 ทอง 2 เงิน


– นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นำทีมศึกษานิเทศก์และครูที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการดีเด่น เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย

ผลการคัดเลือก นายคณิต อุทเวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด ได้ 1 เหรียญทอง ครูศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ โรงเรียนทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อค) อ.แม่สรวย ได้ 1 เหรียญเงิน และครูวริญภัชร์ ฟูวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย ได้ 1 เหรียญเงิน ด้านสื่อนวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: