ฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

ฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน


– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะครู โรงเรียนในโครงการ 7 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมการบูรณาการการเรียนรู้นวัตกรรมสู่การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: