ประชุมแผนปีงบ 2564-คณะกรรมการฯ งบลงทุนฯ

ประชุมแผนปีงบ 2564-คณะกรรมการฯ งบลงทุนฯ


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: