ประชุม PLC เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ

ประชุม PLC เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ สำหรับผู้บริหารเขต และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 วันอังคารที่ 10 พ.ย.2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: