กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พบสมาชิก

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พบสมาชิก https://qrgo.page.link/ZtnAU


– น.ส.พรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับสมาชิก กบข. โดยมีนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมรับฟัง มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินฯ รับฟังการอบรมให้ความรู้ การนำเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ My GPF https://qrgo.page.link/ZtnAU ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

 

 

%d bloggers like this: