สรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยมีที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมพิจารณา ในเรื่องสรุปการย้ายครูผู้สอน รอบที่ 2 (15 ก.ย.-15 ต.ค.2563)

ตำแหน่งว่างรับย้าย 74 ตำแหน่ง รับย้ายภายในเขต 19 ตำแหน่ง รับย้ายต่างเขต 39 ตำแหน่ง และตำแหน่งว่างไม่มีผู้ขอย้าย 57 อัตรา ตำแหน่งว่างจากการย้ายไปต่างจังหวัด 26 ตำแหน่ง ตำแหน่งย้ายและครูเกินเกณฑ์ 3 ตำแหน่ง (สันมะค่า-แม่ผง-ดงมะดะ) ตำแหน่งว่างใช้สอบครูกรณีพิเศษ 12 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างใช้บรรจุนักศึกษาทุน 14 ตำแหน่ง

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา รับย้ายภายในเขต 16 ราย รับย้ายต่างเขต 2 ราย มีตำแหน่งว่างจากการย้าย 15 ตำแหน่ง และการย้ายรอบบริหารอัตรากำลัง 2 ตำแหน่ง พร้อมสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: