รองพิสิฐ ไชยชนะ ย้ายไปสพป.เชียงราย เขต 1 แล้ว!

รองพิสิฐ ไชยชนะ ย้ายไปสพป.เชียงราย เขต 1 แล้ว!


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบของที่ระลึกให้กับนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ได้รับคำสั่งที่ 1627/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย้ายไปดำรงตำแน่งรองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2563 โดยกราบลาพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย อำลาสมาชิกชาวสพป.เชียงราย เขต 2 ทุกคนที่ร่วมงานกันมากว่า 8 เดือนเศษ และจะจัดพิธีส่งตัวเข้าสู่ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 พ.ย.2563 นี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: