ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุน มทศ.

ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุน มทศ.
นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุน มทศ. ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)