ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ร่วมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระพุทธวิโมกข์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และให้ผอ.กลุ่มฯ พบปะแจ้งข้อราชการให้บุคลากรทุกคนทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.2563 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

 

%d bloggers like this: