นิเทศโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

นิเทศโรงเรียนบ้านเจริญเมือง


– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้มานิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและให้กำลังใจคณะครู โรงเรียนบ้านเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 (ประเสริฐ/ภาพ-ข่าว)

 

%d bloggers like this: