สพฐ. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้โรงเรียนขยายโอกาสฯ

สพฐ. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้โรงเรียนขยายโอกาสฯ


– น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ที่ทางสพฐ. จัดสรรให้ขยายโอกาสฯ ฝให้กับนายสมัย อิ่มอก ผอ.โรงเรียนบ้านั่งตื้น อ.พาน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ประจำอำเภอพาน ซึ่งขณะนี้อีก 14 โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ สามารถติดต่อรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่บัดนีิเป็นต้นไป (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: