นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านสัน

นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านสัน


– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: