ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน 8 อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้านและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามที่ประกาศมานี้

3527

ดาวน์โหลดหนังสือ

รายละเอียดตัวชี้วัด2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดตัวชี้วัด2563

ว 6-2563

ดาวน์โหลด  ว 6-2563

แบบรายงานประกอบการยื่นคำร้องขอย้าย 2563

แบบคำร้องขอย้าย2

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้าย

 

%d bloggers like this: