รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ ฯ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 คอวงเล็บสองสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 61 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดที่ ได้แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

22-10-63 kPR

%d bloggers like this: